<h2>Χειρουργός Ουρολόγος</h2><p>Η ιστοσελίδα αυτή έχει σκοπό την πλήρη  επιστημονική ενημέρωση των ασθενών σχετικά με τις ουρολογικές παθήσεις και τον τρόπο αντιμετώπισης τους...</p><div class='bgslideshowmore'><a href='http://www.xeirourgosourologos.gr/more.php?l=el' >Περισσότερα...</a></div> <h2>Ρομποτικά χειρουργική Da Vinci</h2><p>To ρομποτικό σύστημα da Vinci είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα υποβοηθούμενης λαπαροσκοπικής χειρουργικής το οποίο αποτελείται από τρία κύρια τμήματα...</p><div class='bgslideshowmore'><a href='http://www.xeirourgosourologos.gr/more3.php?l=el&id=362' >Περισσότερα...</a></div>
Previous Next
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΑ

 
Χειρουργία
Λαμπανάρης Γεώργιος & Απόστολος | Ουρολόγοι Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής
Είναι η τεχνική κατά την οποία διενεργούμε χειρουργικές επεμβάσεις χρησιμοποιώντας μακριά αλλά μικρής διαμέτρου εργαλεία μέσω στενών οπών που δημιουργούμε στο ανθρώπινο σώμα, και όχι με τις μεγάλες τομές της παραδοσιακής χειρουργικής.

Περισσότερα...


Τι είναι η Λαπαροσκοπική χειρουργική;
Είναι η τεχνική κατά την οποία διενεργούμε χειρουργικές επεμβάσεις χρησιμοποιώντας μακριά αλλά μικρής διαμέτρου εργαλεία μέσω στενών οπών που δημιουργούμε στο ανθρώπινο σώμα, και όχι με τις μεγάλες τομές της παραδοσιακής χειρουργικής. Γενικά μιλώντας, οποιαδήποτε επέμβαση πραγματοποιείται με την ανοιχτή μέθοδο μπορεί να γίνει και με την Λαπαροσκοπική Χειρουργική.
 
Πώς γίνονται οι Λαπαροσκοπικές Χειρουργικές επεμβάσεις;
Μετά από την χορήγηση γενικής αναισθησίας, και με την χρήση μιας τομής περίπου 1 cm, τοποθετούμε ένα λεπτό σωλήνα και παρέχουμε με ένα ειδικό σύστημα αβλαβές αέριο στην κοιλιακή κοιλότητα του ασθενούς έτσι ώστε αυτή να διαταθεί ελεγχόμενα και να επιτρέψει την είσοδο και την χρήση των λαπαροσκοπικών εργαλείων. Πρώτα εισέρχεται με προσοχή η λαπαροσκοπική κάμερα η οποία μας επιτρέπει να έχουμε πλήρη εικόνα του χειρουργικού μας πεδίου. Η εικόνα προβάλλεται μεγεθυνμένη σε οθόνες εντός του χειρουργείου έτσι ώστε ο χειρουργός και οι συνεργάτες αυτού να έχουν ικανοποιητική άποψη της χειρουργικής επέμβασης, η οποία είναι αρκετές φορές καλύτερη από αυτή της ανοιχτής χειρουργικής. Με καθοδήγηση από τις μεγεθυνμένες λήψεις της λαπαροσκοπικής κάμερας, εισέρχονται έπειτα τα λεπτά λαπαροσκοπικά εργαλεία (πάχους όσο ένα μολύβι) και μπορούμε να αρχίσουμε την επέμβαση. Η επέμβαση πραγματοποιείται με συνολικά 3-4 μικρές τομές (0,5 με 1 cm) κοντά στην περιοχή του οργάνου που πρέπει να χειρουργηθεί. Παρακάτω μπορείτε να δείτε την διαφορά σε πραγματική εικόνα της λαπαροσκοπικής και της ανοιχτής χειρουργικής επέμβασης.
 
Ποια είναι τα οφέλη μιας λαπαροσκοπικής επέμβασης;
Ασθενείς που αποβάλλονται σε λαπαροσκοπικές επεμβάσεις γενικώς βιώνουν λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο, έχουν γρηγορότερη ανάνηψη, συντομότερη παραμονή στο νοσοκομείο, και μικρότερο κίνδυνο λοιμώξεων από τούς ασθενείς που υποβάλλονται σε ανοιχτές επεμβάσεις. Επειδή όπως είπαμε οι τομές στην λαπαροσκοπική είναι κατά πολύ μικρότερες, ο βαθμός της αιμορραγίας και δημιουργίας ουλώδους ιστού είναι αναλογικά μικρότερος. Παρακάτω προβάλλεται πίνακας που συνοψίζει τα παραπάνω:
 
Λαπαροσκοπική Ανοιχτή Επέμβαση Χειρουργική τομή 3 με 4 μικρές τομές (<1 cm) στην κοιλιακή χώρα 10 με 20  cm τομή στην κοιλιακή χώρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται αφαίρεση πλευράς. Διάρκεια νοσηλείας 1 με 2 ημέρες 5 με 7 ημέρες Ανάνηψη Λιγότερη αιμορραγία και ούλωση μετά την επέμβαση Περισσότερη αιμορραγία και ούλωση μετά την επέμβαση Πόνος Λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος Περισσότερος μετεγχειρητικός πόνος Επάνοδος στις καθημερινές ασχολίες 2 με 4 εβδομάδες 8 με 12 εβδομάδες
 
Ποιοι είναι οι δυνητικοί κίνδυνοι μιας Λαπαροσκοπικής επέμβασης;
Όπως και με τις ανοιχτές χειρουργικές επεμβάσεις υπάρχει η πιθανότητα (έστω και σημαντικά μικρότερη) για επιπλοκές. Είναι κυρίως δουλειά του Ουρολόγου – Χειρουργού να προσδιορίσει ότι η μέθοδος ενδείκνυται, και ότι μέσα στα αποδεκτά όρια είναι ασφαλής για τον ασθενή. Παρ’ όλες όμως τις προφυλάξεις ένα μικρό ποσοστό των λαπαροσκοπικών επεμβάσεων μπορεί να μετατραπεί σε ανοιχτή επέμβαση. Μπορεί δηλαδή ο χειρουργός να αναγκαστεί να κάνει τομή και να χειρουργήσει με την ανοιχτή μέθοδο. Αυτό γίνεται όταν ο χειρουργός κρίνει ότι είναι προς το συμφέρον της υγείας του ασθενούς να προχωρήσει σε ανοιχτή επέμβαση για χειρουργικούς, ανατομικούς, ή λειτουργικούς λόγους.
 
Ποιοι ασθενείς είναι οι καλύτεροι υποψήφιοι για μια Λαπαροσκοπική επέμβαση;
Στη μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών δεν υπάρχουν αντενδείξεις για την χρησιμοποίηση της λαπαροσκοπικής χειρουργικής. Οι ιδιαιτερότητες κάθε ασθενούς θα συζητηθούν ξεχωριστά από εμάς και τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, και θα αναλυθούν όπως χρήζει στην κάθε περίπτωση. Λεπτομέρειες για τις επιμέρους λαπαροσκοπικές επεμβάσεις στην Ουρολογία μπορείτε να δείτε στις αντίστοιχες σελίδες τις ιστοσελίδας μας.
 
Εισαγωγή Ρομποτικής Χειρουργικής
Η Ρομποτική Χειρουργική είναι μια από τις πιο συναρπαστικές και πολλά υποσχόμενες νέες τεχνικές στο πεδίο της Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής (Minimally Invasive Surgery). Οι εξελίξεις στην ρομποτική τεχνολογία την κάνουν ιδεώδη...

Περισσότερα...

Ρομποτική Χειρουργική
Η Ρομποτική Χειρουργική είναι μια από τις πιο συναρπαστικές και πολλά υποσχόμενες νέες τεχνικές στο πεδίο της Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής (Minimally Invasive Surgery).
 
Οι εξελίξεις στην ρομποτική τεχνολογία την κάνουν ιδεώδη για εφαρμογές στα χειρουργικά νοσήματα της ουρολογίας. Η χειρουργική θεραπεία των ουρολογικών νοσημάτων θεωρείται ότι είναι από τις πιο  πολύπλοκες του ανθρωπίνου σώματος.
 
Η Ρομποτική χειρουργική στην ουρολογία βασίζεται στις αρχές της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, και έχει φέρει μια επαναστατική αλλαγή στις προσφερόμενες ουρολογικές υπηρεσίες στον ασθενή. Επιτρέπει έτσι στον ουρολόγο να χειρουργήσει με ένα εντελώς νέο τρόπο, πραγματοποιώντας κινήσεις ακριβείας οι όποιες είναι ακατόρθωτες με το ανθρώπινο χέρι.
 
 
Τα ρομποτικά συστήματα που χρησιμοποιούμε στη χειρουργική δίνουν τη δυνατότητα στο χειρουργό της άμεσης κατανόησης του χώρου, του εύρους των χειρουργικών κινήσεων, την ικανότητα λεπτότατων χειρισμών στους ευαίσθητους ιστούς του ανθρωπίνου σώματος, και την δυνατότητα τρισδιάστατης στερεοσκοπικής όρασης (παρόμοια με την ανοιχτή χειρουργική αλλά κατά πολύ μεγενθυμένη), ενώ του επιτρέπει να πραγματοποιεί την χειρουργική επέμβαση από μικρές οπές όπως και στην λαπαροσκοπική χειρουργική.
 
Το πραγματικό όνομα της ρομποτικής τεχνικής είναι Ρομποτικώς Υποβοηθουμένη Λαπαροσκοπική Χειρουργική, γιατί κατά βάση είναι μια εξελιγμένη μορφή λαπαροσκοπικής χειρουργικής, η οποία πραγματοποιείται από τον ίδιο αριθμό οπών (κατά προσέγγιση) με την λαπαροσκοπική.
 
Τα πλεονεκτήματα που δίνονται στον χειρουργό από την ρομποτική μεταφράζονται ευθέως σε βελτίωση των παρεχόμενων χειρουργικών υπηρεσιών στον ασθενή ενισχύοντας με επαναστατικό τρόπο την απόδοση της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής.
 
Η Ρομποτική Χειρουργική ενισχύει τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η λαπαροσκοπική χειρουργική τα οποία είναι:
-Παρόμοιος (και κάποιες φορές βελτιωμένος) Ογκολογικός έλεγχος
-Μεγαλύτερη ικανότητα από μέρος του χειρουργού της διατήρησης των στυτικών νεύρων
-Γρηγορότερη επάνοδος της εγκράτειας των ούρων και μικρότερη συχνότητα μετεγχειρητικής ακράτειας
-Μετάγγιση αίματος σε λιγότερο από 1%
-Μικρές τομές εν είδη «κλειδαρότρυπας»
-Συντομότερη επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες
Στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης διαθέτουμε και χρησιμοποιούμε Ρομποτικό σύστημα da Vinci με όλες τις δυνατότητες για πλήρη αντιμετώπιση πολύπλοκων ουρολογικών επεμβάσεων.
 
Ρομποτικό σύστημα da Vinci
To ρομποτικό σύστημα da Vinci είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα υποβοηθούμενης λαπαροσκοπικής χειρουργικής το οποίο αποτελείται από τρία κύρια τμήματα: Α) Την χειρουργική κονσόλα (Surgeon Console), όπου κάθεται ο χειρουργός...

Περισσότερα...

Ρομποτικό σύστημα da Vinci
To ρομποτικό σύστημα da Vinci είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα υποβοηθούμενης λαπαροσκοπικής χειρουργικής το οποίο αποτελείται από τρία κύρια τμήματα:
 
Α) Την χειρουργική κονσόλα (Surgeon Console), όπου κάθεται ο χειρουργός ουρολόγος και πραγματοποιεί την επέμβαση. Με τα συστήματα της κονσόλας ο χειρουργός μπορεί να έχει πανοραμική και κυρίως τρισδιάστατη (3-D image) όραση του χειρουργικού πεδίου, και ταυτόχρονος με ειδικούς βραχίονες να ελέγχει τις κινήσεις των ρομποτικών αρθρωτών εργαλείων-«χεριών» σε ένα μεγάλο εύρος και ποικιλία κινήσεων. Οι κινήσεις των χεριών του χειρουργού μεταφράζονται σε αντίστοιχες και απολύτως εναρμονισμένες κινήσεις των αντιστοίχων ρομποτικών «χεριών». Η κονσόλα εξασφαλίζει ότι καμία απολύτως κίνηση δεν μπορεί να γίνει αυτόνομα από το ρομπότ χωρίς την σαφή εντολή του χειρουργού.Β) Την χειρουργική μονάδα (Patient-side Surgical Cart), η οποία φέρει τα ρομποτικά άκρα πάνω στα οποία προσαρμόζονται τα  εργαλεία-«χέρια»  (EndoWrist Instruments) του ρομπότ. Αυτά τα τελικά εργαλεία είναι και αυτά που μεταφράζουν τις εντολές του χειρουργού σε λεπτότατες χειρουργικές κινήσεις μέσα στον ασθενή. Επειδή αυτές τις κινήσεις γίνονται από μηχανικά χέρια και αφού η εντολή του χειρουργού μεταφράζεται σε ηλεκτρονικό σήμα από την κεντρική μονάδα, εξαλείφεται τελείως ο τρόμος του χεριού και οι χειρουργικές κινήσεις μέσα στο σώμα του ασθενούς είναι μεγάλης ακριβείας.
 
Γ) Την κεντρική μονάδα του υπολογιστή του ρομπότ (InSite Vision System with high resolution 3-D Endoscope), η οποία λειτουργεί σαν server, και είναι ο ενδιάμεσος σταθμός από την κονσόλα στη χειρουργική μονάδα. Είναι το κέντρο που επεξεργάζονται όλες οι πληροφορίες και αυτές που παρέχονται στον χειρουργό, αλλά και οι εντολές που δίνει αυτός για την τέλεση της επέμβασης. Είναι επίσης το κέντρο της δημιουργίας της τρισδιάστατης όρασης το όποιο είναι ένα από τα βασικά γνωρίσματα-πλεονεκτήματα των ρομποτικών συστημάτων. Η εικόνα του χειρουργικού πεδίου είναι έτσι ενισχυμένη, με υψηλοτάτης ευκρινείας ψηφιοποίηση, και τρισδιάστατη λόγω του συστήματος στερεοσκοπικού συγχρονισμού που διαθέτει το σύστημα των καμερών του da Vinci.
 
Πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι η ομαδική εργασία είναι και εδώ απαραίτητη. Εκτός από τον κυρίως χειρουργό (χειρουργός κονσόλας) υπάρχει ο χειρουργός που είναι δίπλα από τον ασθενή και ελέγχει την ορθή λειτουργία και τοποθετεί τα ρομποτικά άκρα, η νοσηλεύτρια–εργαλειοδότρια, και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε τον αναισθησιολόγο που η συνεισφορά του είναι σημαντικότατη στην εκτέλεση των χειρουργικών επεμβάσεων.
 
Εισαγωγή στην Ενδοουρολογία
Η Ενδοουρολογία αποτελεί την υποειδικότητα της ουρολογίας που ασχολείται με την πρακτική εφαρμογή της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής για την αντιμετώπιση της  λιθίασης αλλά και των όγκων ή των αιτιών  απόφραξης του ουροποιητικού συστήματος.

Περισσότερα...

Εισαγωγή στην Ενδοουρολογία
Η Ενδοουρολογία αποτελεί την υποειδικότητα της ουρολογίας που ασχολείται με την πρακτική εφαρμογή της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής για την αντιμετώπιση της  λιθίασης αλλά και των όγκων ή των αιτιών  απόφραξης του ουροποιητικού συστήματος.
 
Σε αντίθεση με την ανοιχτή χειρουργική, η  Ενδοουρολογία εφαρμόζεται χρησιμοποιώντας μικρά ενδοσκόπια και εργαλεία που εισέρχονται εντός του ουροποιητικού συστήματος είτε από φυσιολογικές οπές  (π.χ. το έξω στόμιο ουρήθρας) είτε από τεχνικώς δημιουργηθείσες  μικροσκοπικές οπές στο σώμα (όπως στη διαδερμική νεφρολιθοτρυψία).
 
Η Ενδοουρολογία έχει μεγάλες εφαρμογές στη θεραπεία των λιθιάσεων και των όγκων του ουροποιητικού συστήματος. Όλες οι μορφές λιθίασης των νεφρών του ουρητήρα ή της κύστης, και κάποιες μορφές όγκων των ουροφόρων οδών, μπορεί να λυθούν και να θεραπευτούν χρησιμοποιώντας τις χειρουργικές αρχές και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στην Ενδοουρολογία.
 
Τα πλεονεκτήματα της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής είναι μικρότερη διάρκεια νοσηλείας, ελαττωμένος μετεγχειρητικός πόνος, γρήγορη επάνοδος στη προεγχειρητική λειτουργικότητα του ασθενούς, μικρότερη απώλεια αίματος.
 
Οι επεμβάσεις της Ενδοουρολογίας δεν είναι πάντα σύντομες, αλλά αντίθετα μπορεί να είναι παρατεταμένης διάρκειας.
 
Όμως οι πολύ μικρές τομές μας εξασφαλίζουν γρήγορη και δραματική ύφεση του μετεγχειρητικού άλγους, αλλά και τη γρηγορότερη επάνοδο της λειτουργίας των συστημάτων του οργανισμού, πράγματος πολύ σημαντικού για την ανάρρωση του ασθενούς.
 
Το κέρδος για τον ασθενή είναι δηλαδή:
Α) η ταχύτατη ανάρρωση του, και 
Β) η απουσία μακροχρόνιων επιπλοκών όπως στις κλασσικές χειρουργικές τομές
Οι επεμβάσεις της ενδουρολογίας  που πραγματοποιούμε είναι οι εξής:
Διαδερμική Νεφρολιθοτρυψία
Ουρητηροσκόπηση
ΒΟΤΟΧ-Ενδοκυστικές Εχγύσεις
Διουρηθρική Προστατεκτομή
Διουρηθρική Εκτομή Θηλωμάτων Ουροδόχου Κύστεως
Εισαγωγή στην Ανοιχτή Χειρουργική
Ανοικτή εγχείρηση στην κοιλιακή χώρα ή λαπαροτομία αναφέρεται σε οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση στην οποία η κοιλιά ανοίγεται για να έχουν πρόσβαση ή να επιθεωρηθούν τα όργανα της κοιλιακής κοιλότητας.

Περισσότερα...
 
Ανοικτή εγχείρηση στην κοιλιακή χώρα ή λαπαροτομία αναφέρεται σε οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση στην οποία η κοιλιά ανοίγεται για να έχουν πρόσβαση ή να επιθεωρηθούν τα όργανα της κοιλιακής κοιλότητας.
 
Η Ανοιχτή εγχείρηση στην κοιλιακή χώρα μπορεί να είναι επώδυνη, με τη συμμετοχή βαριά φάρμακα για τον πόνο, τον κίνδυνο της λοίμωξης, σημαντική απώλεια αίματος και αυξημένο κίνδυνο για μετάγγιση. Μετά τη χειρουργική επέμβαση, μια μακρύ ανάρρωση (συχνά 6 εβδομάδες) είναι συνήθως απαραίτητη. Επιπλέον, πολλοί ασθενείς δεν είναι ικανοποιημένοι με την ουλή από την τομή.
 

Λαμπανάρης Γεώργιος
Τ: +30 2310 400349 (Ωρ. 8:00 – 14:00)
Κ: +30 6944 476262
Φ: +30 2310 262691
Που θα μας βρειτε
Ιατρείο (Κέντρο): Μητροπόλεως 25, Θεσσαλονίκη, 54624 Τ: +30 2310 262692
Ιατρείο (Θέρμη): Καραολή και Δημητρίου 4, Θέρμη, 57001, Τ: +30 2310 024721
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο: Τηλ.: +30 2310 400349 Τηλ.: +30 2310 400350